Katarína Melová

| psychológ | terapeut |

Katarína ukončila štúdium v odbore špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas vysokoškolského štúdia strávila jeden semester v medzinárodnej organizácii L Arche v Slovinsku, kde pracovala ako členka medzinárodného tímu, ktorý sa podieľal na koordinácii zariadenia a aktivít pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím so zameraním na pracovnú terapiu, arteterapiu a tanec. V poslednom ročníku na vysokej škole pracovala v autistických experimentálnych triedach v Bratislave. Následne sa niekoľko rokov tejto oblasti (diagnostika, terapia, poradenstvo a práca s rodinou) venovala v organizáciách v Bratislave, Žiline a Martine. Neskôr sa vrátila do zahraničia, kde pracovala v projektoch chráneného bývania Sense of Scotland/Inverness. Po návrate strávila takmer 6 rokov v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline.

Katarína od roku 2009 pracuje v poradenskej, terapeutickej a diagnostickej práci s deťmi aj dospelými. Je absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v procesorientovanej psychoterapii, výcviku v EMDR pre dospelých, deti a adolescentov, ako aj rôznych krátkodobých kurzov a workshopov, napríklad: Sandplay, sandtray I; Práca s terapeutickými kartami; Rodinná doska; Scénotest; Test stromu; Tréning inštrumentárneho obohacovania Reuvena Feuersteina I; INPP školský program; Deficity dielčích funkcií, úvod do diagnostiky – Sindelárová; Dielčie oslabenie výkonu; Diagnostika Aspergerovho syndrómu; Diagnostika detí s PAS, APLA, CARS, APLA; Autizmus, poradenstvo; Aspergerov syndróm; Detský autizmus. Zároveň absolvovala terapeutické vzdelávanie vo filiálnej terapii, biofeedbacku, HRV biofeedbacku a arteterapii. Je tiež spoluzakladateľkou TerraIn, kde poskytuje odborné poradenstvo zamerané na prácu s deťmi, rodinným systémom a s dospelými. Konzultuje v slovenskom a anglickom jazyku.