Odhalená... 3. časť

12. október 2021   |   Miriam Lachová

Bolesť je nepríjemná. Zastihne človeka do špiku kostí a drží ho pevne, akoby ho chcela uškrtiť. A tak sa aj človek cíti – zviazaný, uväznený, zranený, zahanbený. Zraniteľnosť a hanba sú možno tie najnáročnejšie a najintímnejšie pocity. Preto sa ich snažíme vo firmách čo najviac zakryť a zastrieť, aby ich nikto nevidel a náhodou neodhalil, že nie sme tak dokonalí, ako sa navonok prezentujeme. Obzvlášť, ak sme vo firme vo vedúcej alebo líderskej pozícii...

Pre mňa, ako šéfku spoločnosti, je veľmi ťažké ukázať svoju zraniteľnosť a pocity hanby pred mojim tímom. Chcem predsa pôsobiť kompetentne, rozhodne a byť tou najlepšou šéfkou, ktorá je príkladom pre druhých. Keď som prijala výzvu zúčastniť sa procesu odhaľovania a kalibrácie tímu počas Facet5, išla som do toho dobrovoľne, s ochotou a nadšením. Neočakávala som však, že pre mňa bude tento proces až tak odhaľujúci a prinúti ma ísť s kožou von. Ukázala som svoju zraniteľnosť a dokázala som si priznať, že mám isté rezervy a je čo zlepšovať.  O to viac si však uvedomujem, že je dôležité otvárať aj náročné témy v tíme. Tie môžu byť rôzne, určite aj vy presne viete, ktorých tímových kostlivcov držíte radšej zamknutých v skrini. Či už je to komunikácia o tom, čo nefunguje, alebo niečo bolestivé, čo povedala kolegyňa, poprípade správanie kolegu, ktoré všetci tolerujú, ale všetkým lezie na nervy. Pre mňa je najťažšie hovoriť o vlastnom prežívaní a emóciách, ktoré sú pre mňa náročné alebo povedať to, čo cítim v určitých momentoch, keď je to pre mňa citlivé. Je to nepríjemný pocit, ako keby som sa pred celým tímom vyzliekla donaha. A to je predsa zahanbujúce! Pracujem na tom, no i napriek tomu je pre mňa zakaždým neuveriteľne ťažké hovoriť o svojich emóciách, ukázať hnev, smútok alebo frustráciu. Pre každého je to niečo náročné – či už pre lídra alebo pre ostatných v tíme. A keďže sa snažíme vyhýbať bolesti, hanbe a zraniteľnosti, radšej tieto témy v tíme neotvárame.

Proces odhaľovania môže byť nepríjemný a bolestivý, ako to bolo pri tejto tímovej aktivite aj pre mňa. Zistila som však, že prináša do celého tímu svoje ovocie v podobe väčšej súdržnosti, spolupatričnosti, spolupráce, efektivity, otvorenosti, radosti a láskavosti. Práve cez tú bolesť a hanbu sa rodia tímové drahokamy. Aj v podobe toho, že mi moji ľudia kryjú chrbát, spolucítia moju emóciu, prijímajú ma takú, aká som v tom odhalení a oceňujú moju zraniteľnosť. Moja zraniteľnosť im ukazuje, že aj ja som človek, ktorý robí chyby, niekedy nevie, čo má robiť a niekedy bojuje s rôznymi podnikateľskými alebo osobnými výzvami. Nepotrebujú dokonalú šéfku, stačí im dostatočne dobrá, ktorej záleží na jej tíme, ktorá s nimi rada trávi čas, ktorá si váži a oceňuje ich prácu, ktorá vie povzbudiť a ktorá vie ukázať aj svoju zraniteľnosť.