Podporujeme

Cítime spoločenskú zodpovednosť (CSR), preto sa snažíme pomáhať rôznym centrám, neziskovým organizáciám a projektom, cez ktoré môžeme, či už priamo alebo nepriamo, podporovať duševné zdravie ľudí, ktorí by si to za iných okolností nemohli dovoliť. Niekedy stačí dopriať druhým viac, než na čo sú zvyknutí. Úsmev a radosť v ich očiach sú pre nás najväčšou odmenou.
Integra
Malaika
Centrum soc. služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
Koľko lásky sa zmesti do krabice od topánok
Dostupné poradenstvo
Vianočná pošta pre seniorov (Pohodovo o.z.)
Detský domov Sereď
Nadácia detského kardiocentra
Úsmev ako dar
Nadácia Pontis
Brána do života
Dečija misija