Náš tím: odhalený .... 1. časť

13. september 2021   |   Katarína Bogáňová

S naším tímom máme za sebou veľmi silný zážitok. Rozhodli sme sa vložiť do rúk skúsenej koučke, ktorá pracuje s rôznymi tímami. Chceli sme tím kalibrovať v čase dynamického rastu a asimilovať nových členov. Sme tím psychológov, poradcov a koučov a snažíme sa žiť a pracovať v zhode s tým, čo odporúčame našim klientom. Niekedy to môže byť aj pre nás samých výzvou.

Celý proces bol rozdelený do troch dní, počas ktorých sme sa vďaka metóde Facet5 najskôr každý osobitne dozvedeli svoj profil. Jeho obsahom bolo to, ako pristupujeme k pracovným úlohám, v čom môžeme excelovať a aký typ vedenia od manažéra potrebujeme, aby sme boli čo najefektívnejší.

Následne sme absolvovali celodennú tímovú facilitáciu, kde sme mali možnosť hovoriť o tom, čo vo fungovaní nášho tímu oceňujeme, čo je pre nás dôležité a čoho by sme si priali viac. Zároveň sa nám podarilo vytvoriť dostatočne bezpečné prostredie, aby sme mohli hovoriť aj o tom, kde sú naše riziká a čo nám bráni v lepšom fungovaní. Atmosféra bezpečia nám umožnila byť naozaj kritickými aj voči našej šéfke. Tá i napriek tomu prijala našu kritiku s otvorenou mysľou a aj ona sa s nami rozhodla zdieľať svoje obavy, potreby a odhaliť nám kus seba. Dozvedeli sme sa viac o tom, čo plánuje do budúcna, aká je jej vízia nášho tímu a smerovania spoločnosti. Vysvetlila nám pozadie niektorých rozhodnutí, ktoré musela v poslednom období urobiť a pomohla nám porozumieť hlbšiemu zmyslu týchto rozhodnutí. Tento deň bol pre nás veľmi dôležitý a splnil svoj cieľ – podporil budovanie pozitívnych vzťahov medzi nami, aby sme boli ako tím opäť o niečo stabilnejší.

V posledný deň sme sa venovali kalibrácii tímu a asimilácii nových členov. Využili sme pri tom práve informácie z našich osobných profilov z prvého spoločného dňa. Zažili sme veľa zábavy. Pozreli sme sa na to, akú prácu by mal každý z nás vykonávať, aby sme boli čo najefektívnejší a porovnali to so súčasnou agendou. Veľkou pridanou hodnotou bolo zistenie, že sme si v mnohom podobní, v mnohom naopak veľmi odlišní a i napriek tomu spolu dokážeme veľmi dobre fungovať. Zistili sme aj to, že niektoré typy osobností nám v tíme chýbajú, avšak objavili sa tie, ktoré ich vedia veľmi efektívne suplovať. Bola to výborná skúsenosť aj pre nových členov, ktorí sa tak mohli oveľa rýchlejšie začleniť do tímu pracovne, aj ľudsky.

Aký je teda výsledok celého rozvojového procesu? Umožnil nám pozrieť sa na naše pracovné úlohy v inom svetle a dal nám priestor rozdeliť si pracovné povinnosti tak, aby každý robil čo najviac toho, v čom je výnimočný. Veríme, že práve dobre rozdelené pracovné úlohy, spokojnosť a možnosť realizovať sa, ale aj poznanie našich rezerv, z nás môže urobiť a robí „Dream Team“, za ktorý nás naša šéfka niekoľko krát počas týchto dní označila.

Viac o tom, aké to bolo pre mňa osobne, si budete môcť prečítať v ďalšej časti - Náš tím: odhalený... 2. časť.